Ook deze mensen verdienen onze permanente aandacht. BEFEZO congressen voorjaar 2024!

5 frebruari in Hasselt

4 maart in Oostende

15 april in Schoten