Een collegiaal en respectvol applaus voor al onze collega's die zich vol enthousiasme inzetten voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt getroffen door deze onwezenlijke impact van Covid-19.