Een studiedag over wondzorg binnen de acute diensten, met wondfysiologie, casuïstiek en update wondzorg, Time, …

Blijf bij binnen uw specifieke werkomgeving en schrijf in voor deze interessante studiedag!

Lokatie:  https://www.vesaliusverpleegkunde.be/onze-scholen


Voor verpleegkundigen, artsen, op IZ, spoed, recovery, chirurgische verpleegeenheden, Thuisverpleegkundigen